hipnagogia

26 tekstów – auto­rem jest hip­na­gogia.

ze­gar od­mie­rza ko­lejną 60 se­kun­dową wieczność. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2012, 18:00

kocham pat­rzeć w te Two­je piw­ne oczy i wyłapy­wać tańczące w nich emocje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2011, 23:15

Przy­jaźń to naj­miłosier­niej­sze z uczuć. Wie­dzie wręcz żywot ascety. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2011, 17:59

sa­mot­ność ko­pulująca z ciem­nością to naj­tra­giczniej­szy z romansów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 września 2011, 19:50

Nie bo­li mnie słowo - bo­li mnie sposób w ja­ki je wypowiedziałeś. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 sierpnia 2011, 22:10

Chwi­la za­pom­nienia - wieki potępienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 lipca 2011, 20:11

To, że znasz mnie długo nie znaczy, że dobrze. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 lipca 2011, 10:46

Zem­sta jest słod­ka.. a op­rzeć się słodyczy pot­ra­fią tyl­ko nieliczni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 lipca 2011, 18:20

Wytwór wyob­raźni ludzkiej od­da­je piękno spo­wite absurdem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 czerwca 2011, 21:30

Wraz ze zmie­rzchem przyszła ona. W płaszczu pur­purze i og­niem w oczach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 czerwca 2011, 17:58

hipnagogia

naiwne stworzenie szukające promienia, który nadałby światła szarej codzienności.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hipnagogia

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność